نوشته‌هایی با برچسب "موزه ی شهرداری تبریز"

موزه شهرداری تبریز موزه شهرداری تبریز

کاخ شهرداری تبریز دارای یک برج ساعت چهارصفحه‌ای به‌ارتفاع 30,5 متر. است که با طنین موزون زنگ‌هایش، هر 15 دقیقه یک‌بار، گذشت زمان را به گوش. مردم تبریز می‌رساند. نمای. خارجی این بنا از سنگ تراشیده شده‌است و نقشه ساختمان شبیه به طرح یک عقاب. درحال پرواز می‌باشد که با نمونه ساختمان‌های کشور آلمان، قبل از جنگ. جهانی دوم مطابقت دارد. این. کاخ موزه دارای یک محوطه عظیم و بسیار زیبا است که در قسمت جنوبی ساختمان. واقع شده و گل کاری و درخت کاری آن چشم تان را خیره می کند. در داخل این. محوطه هم اولین تاکسی و اولین ماشین آتش نشانی تبریز به نمایش گذاشته شده

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه