نوشته‌هایی با برچسب "رابطه چگونه باید باشد"

مقدار رابطه جنسی و تعداد دفعات آن چگونه باید باشد؟ مقدار رابطه جنسی و تعداد دفعات آن چگونه باید باشد؟

رعایت نکات زیر کمک زیادی به زوجین برای شروع و برقراری رابطه جنسی می کند:. ۱- زمان هماغوشی. بهترین موقع، ساعت های آخر شب است. زیرا در این ساعات، دیگر تلفنی زنگ نخواهند زد، اگر بچه داشته باشید حتما خوابیده است و سایر شرایط نیز معمولا فراهم است. در موارد استثنایی، مخصوصا برای همسران جوان که اشتهای زیادتری دارند، در ساعات دیگری هم می تواند به عمل آید. ۲- مکان هم آغوشی. در اتاق در بسته یا محیطی که مطمئن هستید به بیرون اشراف ندارد و از دیدها محفوظ است. ۳- شرایط جسمانی طرفین. الف- دو تا سه ساعت پس از صرف غذا مخصوصا مردها نباید با معده پر، هماغوشی کنن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه