نوشته‌هایی با برچسب "تصاویر گنبد سلطانیه"

گنبد سلطانیه ، تصاویر گنبد سلطانیه ، تصاویر

بنای تاریخی گنبد سلطانیه با ارتفاع 48/5 متر و با قطر دهانه داخلی 25/5. متر به دستور سلطان محمــد خـدابـنده (الجایتو) از سال 703 تا 713 هجری. قمری در داخل ارگ سلطنتی ساخته شده است، این گنبد سومین گنبد بلند جهان،. مرتفع ترین گنبد آجری جهان و به شکل هشت ضلعی است. گنبد سلطانیه در سال. 1384 به عنوان هفتمین اثر ملی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت. رسیده است. خبرگزاری مهر.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه