نوشته‌هایی با برچسب "اگر کوسه ها آدم بودند / برتولت برشت"

اگر کوسه ها آدم بودند از برتولت برشت اگر کوسه ها آدم بودند از برتولت برشت

اگر کوسه ها آدم بودند از برتولت برشت. دختر کوچولو پرسید:. اگر کوسه ها آدم بودند، با ماهی های کوچولو مهربانتر می شدند؟. آقای کی گفت : اگر کوسه ها آدم بودند،. توی دریا برای ماهی ها جعبه های محکمی می ساختند، و…. همه جور خوراکی توی آن می گذاشتند،. مواظب بودند که همیشه پر آب باشد. برای آن که هیچ وقت دل ماهی کوچولو نگیرد،. گاهگاه مهمانی های بزرگ بر پا می کردند،. چون که گوشت ماهی شاد از ماهی دلگیر لذیذتر است !. برای ماهی ها مدرسه می ساختند و به آن ها یاد می دادند. که چه جوری به طرف دهان کوسه شنا کنند. درس اصلی ماهی ها اخلاق بود. به آن ها می قبولاندند

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه