نوشته‌هایی با برچسب "آموزنده و جالب"

آموزنده و جالب آموزنده و جالب

آموزنده و جالب. شخص تنبلی نزد بهلول آمده و پرسید میخواهم از کوهی بلند بالا روم، میتوانی نزدیکترین راه را به من نشان دهی؟. بهلول جواب داد نزدیکترین و آسانترین راه برای تو، نرفتن بالای کوه است. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦. یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت : شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید. من که نمی خواهم موشک هوا کنم . می خواهم در روستایمان معلم شوم . دکتر جواب داد : تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول ، ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا ، نخواهد موشک هوا کند. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه