گنبد سلطانیه ، بنای تاریخی گنبد سلطانیه با ارتفاع 48/5 متر و با قطر دهانه داخلی 25/5 متر به دستور سلطان محمــد خـدابـنده (الجایتو) از سال 703 تا 713 هجری قمری

بنای تاریخی گنبد سلطانیه با ارتفاع 48/5 متر و با قطر دهانه داخلی 25/5 متر به دستور سلطان محمــد خـدابـنده (الجایتو) از سال 703 تا 713 هجری قمری در داخل ارگ سلطنتی ساخته شده است، این گنبد سومین گنبد بلند جهان، مرتفع ترین گنبد آجری جهان و به شکل هشت ضلعی است. گنبد سلطانیه در سال 1384 به عنوان هفتمین اثر ملی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

گنبد سلطانیه ، تصاویر

گنبد سلطانیه،سلطانیه،بنای تاریخی،ارگ سلطنتی،مکانهای تاریخی ایران،تاریخی ایران

گنبد سلطانیه ، تصاویر


گنبد سلطانیه،سلطانیه،بنای تاریخی،ارگ سلطنتی،مکانهای تاریخی ایران،تاریخی ایران

گنبد سلطانیه ، تصاویر


گنبد سلطانیه،سلطانیه،بنای تاریخی،ارگ سلطنتی،مکانهای تاریخی ایران،تاریخی ایران

گنبد سلطانیه ، تصاویر


گنبد سلطانیه،سلطانیه،بنای تاریخی،ارگ سلطنتی،مکانهای تاریخی ایران،تاریخی ایران
گنبد سلطانیه،سلطانیه،بنای تاریخی،ارگ سلطنتی،مکانهای تاریخی ایران،تاریخی ایران

گنبد سلطانیه ، تصاویر


گنبد سلطانیه،سلطانیه،بنای تاریخی،ارگ سلطنتی،مکانهای تاریخی ایران،تاریخی ایران

گنبد سلطانیه ، تصاویر


گنبد سلطانیه،سلطانیه،بنای تاریخی،ارگ سلطنتی،مکانهای تاریخی ایران،تاریخی ایران

گنبد سلطانیه ، تصاویر


گنبد سلطانیه،سلطانیه،بنای تاریخی،ارگ سلطنتی،مکانهای تاریخی ایران،تاریخی ایران

گنبد سلطانیه ، تصاویر


گنبد سلطانیه،سلطانیه،بنای تاریخی،ارگ سلطنتی،مکانهای تاریخی ایران،تاریخی ایران

گنبد سلطانیه ، تصاویر


گنبد سلطانیه،سلطانیه،بنای تاریخی،ارگ سلطنتی،مکانهای تاریخی ایران،تاریخی ایران

گنبد سلطانیه ، تصاویر

خبرگزاری مهر
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه