برای کسانیه که وقت زیادی ندارند ماهی حیوان خانگی محبوبی است اما اگر درست از اونها نگهداری نشه ممکنه اتفاق بدی بیفته.

برای کسانیه که وقت زیادی ندارند ماهی حیوان خانگی محبوبی است اما اگر درست از اونها نگهداری نشه ممکنه اتفاق بدی بیفته.
اگر ماهی شما مریض شده یا یکی از اونها مرده حتما وسوسه میشید که تنگ رو عوض کنید یا داروهایی رو داخل تنگ بریزید اما بهتره بدونید برخی کارهای خودسرانه و داروها میتونه خطرناک و سمی باشه، پس بهتره که ماهی رو مستقیم پیش دامپزشک ببرید.

نگهداری از ماهی های خانگی

بیماری های قارچی
ماهی های سالم یک پوشش مخاطی دارند که در برابر عفونت از آنها محافظت میکنه، اما اگر ماهی زخمی یا دچار فشار شود، در معرض بیماریهای قارچی قرار میگیرند. شاید زیاد جدی به نظر نرسه اما قارچ میتونه گوشت ماهی شما رو از بین ببره.
بیماریهای انگلی
بیماریهای تک یاختگان از شایعترین انگل ها هستند. یک بیماری شایع با لکه سفید هست،که در آن ماهی روی بدنش دچار ضایعات سفید رنگ میشود که اگر کنترل و درمان نشود میتواند کشنده باشد.
عفونت های باکتریایی
باکتری همیشه در تنگ ماهی وجود دارد اما زمانی مضر هستند که ماهی دچار فشار باشد،بعضی از نشانه های بیماری باکتریایی عبارتند از زخم و زخم های باز.
در شرایط اضطراری در خانه چه کاری انجام دهید.
-آمونیاک،نیترات و کیفیت آب رو چک کنید.
-۲۰ یا ۳۰ درصد از آب رو عوض کنید در صورتی که کیفیت و شرایط نسبتا خوبی ندارد، به روش موثر تنگ رو با آب تصفیه شده دوباره پر کنید.
-اضافه کردن نمک بدون ید (سنگ یا نمک دریا) به مخازن آب شیرین در غلظت اولیه ۱g به ۲g در هر لیتر آب برای کاهش فشار.
-هوادهی آب را با یک سنگ هوا بهبود ببخشید.
-تا زمانی که بیماری ماهی شما در یک سطح ثابت نمانده است غذا دادن به او را متوقف کنید.
-از دست زدن به ماهی خود پرهیز کنید و به دنبال کمک های دامپزشکی باشید.
-داروها را به صورت یکسره اضافه نکنید. استفاده نادرست از دارو میتواند فشار و صدمه بیشتری ایجاد کند.

منبع: نوین زی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه