معرفی روستای گنبد چای در شهرستان همدان

معرفی روستای گنبد چای در شهرستان همدان
گنبد چای،روستاهای دهستان،شهرستان همدان

(دهستان،بخش،شهرستان،استان):

گنبد چای از روستاهای دهستان جیهون دشت، بخش شراء،شهرستان همدان ،استان همدان می باشد.

موقعیت جغرافیایی ووضعیت جغرافیایی روستا:

در35  کیلومتری شمال شرقی استا ن همدا ن قرار دارد واز شمال به جیهون آباد وحاج مقصود وازشرق به طاهون آباد و ازغرب به روستای مهبارواز جنوب به روستای عربلو مشرف میباشد.

سابقه سکونت وتاریخجه شکل گیری روستا:

سابقه سکونت:این روستا از 5 تابعیت طایفه اصلی هست که به روایت برخی از کهنسالا ن روستااجدادشان ازمناطق آذربایجان و شیراز هستند وقدمت این روستا بیش از 300 سالذ میباشد.

فا صله روستا ازسایر روستا ههای همجوار ومراکز دهستان،بخش ونوع راههای روستایی:َ

فاصله تا رو ستا ی جنوبی(مهبار)2کیلومتر میباشد.تا روستای شرقی(عربلو) 5 کیلو متر وروستای شرقی(طاهون آباد) 6 کیلومتروتا مرکز دهستان که جیهو ن دشت میباشد حدودآ20وتا بخش 18 کیلومتر میباشد وتمامی راهها از نو ع خاکی میباشد.

 امکانات روستا(آموزشی،اداری ،بهداشتی ودرمانی و بازرگانی و خدماتی):

روستای گنبد چای دارای یک مسجد به نام امیرالمؤمنین (ع)که سال تأ سیس آ ن به سالهای بسیار دور برمیگردد ودر سال1380بازسازی شد.همچنین روستادارای خانه بهداشت میباشد که در سا ل 1368 تأسیس شده است که دارای دو کارمند آقا و خانم هست.روستا دارای یک باب مدرسه ابتدایی بنام دبستا ن انصارالحسین (ع)،وسال تأ سیس آن 1361میباشد.وهمچنین این روستا دارای برق ،تلفن،گاز و آب میباشدکه آب آشامیدنی آن از دو رسته قنات تأمیشود .واز نظر بهداشتی محیط روستا در حد متوسط بوده(عدم کانال کشی فاضلاب وعدم دفع به موقع فضولات حیوانی)

طرح هادی روستا وسابقه اجرای آن:

نقشه طرح هادی روستا تقریبآ 8 سال است که به تصویب رسیده ودر حال حاضر هنوز فاز اول طرح به پایان نرسیده است.

گنبد چای،روستاهای دهستان،شهرستان همدان

اطلاعات جمعیتی ،قومی واجتماعی روستا:

براساس سرشماری دهه 70جمعیت روستا 605نفر بوده که 299 نفر آن مرد و306 نفر ان زن میباشدودر سرشاری 1385 جمعیت روستا 968 نفر 139 خانوار بوده است واین روستا از 5 طایفه (پو را قبالی،حسنخانی،یوسفلویی،فرهاد لویی و بهرامی)اصلی تشکیل شده است.در این روستا در چهار شنبه سوری در هنگام غروب جاروی کوچکی رو اتش زده می چرخانند می اندازند پشت بام ومیگویند:آیا مایا قری دوشدو قره چایا ایلیمیز گدی اون ایکی آیادرددوبلا مونویونان گدسنن(یعنی: های های پیر زن افتاد تو چاه،سالمان به 12 ماه رفت درد بلای اهل خانواده با این برود.)

درد بلای اهل خانواده با این برود.)

سال1
    

1345
    

1355
    

1365
    

1375
    

1385
    

1390
    

1393

جمعیت
  
968
    

655
    

664

خانوار
     

139
    

153
    

163

1-سالهای 1345 تا 1390 و 1393 خانه بهد اشت سرشماری عمومی نفوس و مسکن

نام مزارع عبارتند از،

الجعفر، آق یر لر،قر ه قییه،سول دره،دربند،شورسو،گوند لو،گندم کوه،قر ه پان،خرمن دره ، ولی یاتاقو،داش قویو،سیف الله بلا قی،مناجات داقو،اوش قار داش ...

حدود وثغور روستا براساس محدوده ثبتی وعرفی براساس نقشه طرح هادی.

مقیاس روستا:53   ­­49   48  شرقی و6   52   34  شمالی

پلاک ثبتی 140 بخش 5 ثبتی همدان موسوم به گنبد چای مساحت تقریبی پلاک حدود 7800 هکتار می باشد  مساحت اراضی زیرکشت 5 هزار هکتار

    از شمال به پلاک ثبتی 141 بخش 5 ثبتی همدان موسوم به حاجی مقصود  منطقه ای که به میدان معروف است

    از قسمت شمال شرقی به پلاک 137 بخش 5 ثبتی موسوم به جیهون آباد ( از محل معروف به میدان وهمارا  هم مرز است
    از شمال غربی به پلاک ثبتی 70 بخش 4 ثبتی همدان موسوم به گورگوز(میدان و مهدی سولان)

    ازقسمت جنوبی به پلاک های 138 بخش 5 موسوم به طاحون آباد(قیزیل گول داغی) و پلاک 67 بخش ثبتی 4 موسوم به حیران (یوز گادوم ) هم مرز میباشد

    از قسمت غربی به پلاک 68 بخش 4 موسوم به عربلو (جاده اصلی همدان گنبد چای )و پلاک 139 بخش 5 موسوم به مهبار (قیزیل گول دره سی رامضان دره سی و اشک اولن ) هم مرز می باشد.

 نوع فعالیت ساکنان روستا(اعم از : کشاورزی، دامداری ، باغداری وخدماتی)

رمدم این روستاد از طریق کشاورز ی،دامداری و باغداری امرار معا ش می کنند ؛عمده محصولات کشاورز ی این روستا گندم؛جو،گردم و انگور است واکثر دامداری این روستا گوسفند(از نوع مهربان ) وبز میباشد.

از نظر خدماتی در حد دو باب سوپر مارکت وتعاونی نفت می باشد.

.سابقه فعالیت شورا ی اسلا می روستا:

در این روستا 4 دوره انتغابات شورا صورت گرفته است که حضور مردم به نحو احسن بو ده وبا حداکثر شرکت کننده صو رت گر فته که د وره اول:آقایان ؛خانعلی حسنخانی،نیاز پوراقبالی وولی بهرامی .دردور دوم آقایان:ایمان پوراقبالی،حسین آقا یوسفلویی  ومحمد یوسفلویی دوره سوم ؛محمد پوراقبالی ، حسین پوراقبالی وغلام یوسفلویی ودور ه چهارم که همچنان که در عر صه فعالیت میباشند؛اقایان؛محمد پوراقبالی، لطیف فرهادلویی وغلام یوسفلویی.

گنبد چای،روستاهای دهستان،شهرستان همدان

ویژگیهای طبیعی روستا(پوشش گیاهی،منابع آب،اقلیم و آب وهوای منطقه):

از نظر گیاهی این روستا دارای گیاهان گوناگون می باشد همچون ؛گون، گیاهن دارویی ،آذربه؛افشان،بوی مادران ، پونه ، گل گاو زبان ، گل ختمی ،بابونه ، کاسنی ، شیرین بیان ،تو کلوجه وخا کشیر وگیاهان خوراکی همچون؛غاز یاغی، سلمان تره ، گلین بارماقی،شنگ ،ورکواز ، موسیر، توقلو قولاقو وبولاغ اوتو و کنگرو...که اهالی روستا در فصل استفاده میکنند.حال از نظر منابع ابی آب این روستا در سطح زمین بوده ورودخانه های فصلی در آن جاری است وآب آشامیدنی روستا از دو رسته قنات تأمین می گردد ویک چشمه در داخل روستا قرار دارد واهالی برای باغهاازاین چشمه آب رسانی میکنند همچنین جهت استفاده روز مره مردم قرار میگیردوسد خاکی در سا ل 1388در این روستا ساخته شده است.و همچنین دارای آب و هوای سرد کوهستانی میباشد.که گویش مردمانش ترکی و ودر دین اسلام (شیعه)هستند.

موقعیت روستا نسبت به حریم نزدیکترین شهر:

نزدیکترین شهر به روستای گنبد چای شهر قهاوند می با شد که در 18 کیلومتر ی شمال غربی قرار دارد نا گفته نماند که باروستای هم جوارش جیحون آباد در سر زمین که مرز مابینا بین است اختلا ف عمیقی می باشد که  قریب به 30 سال ادامه یافته و هنو ز حل نگردیده است.

  نام دیگر روستا یا نام محلی (بر اسا س تلفظ محلی ):

کومچای به لحاظ سهولت در تلفظ به زبان ترکی(البته به دلیل کوهستانی بودن این روستا؛روستاهای همجوار لقب داغلولار یعنی اهل کوه داده اند)

مختصات: ‏۵۳″ ۴۹′ ۴۸°شرقی ‏۶″ ۵۲′ ۳۴°شمالی گنبدچای روستایی است از توابع بخش شرا در ۳۷ کیلو متری جنوب شرقی همدان این روستا در دهستان جیحون دشت قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن 968 نفر (۱۳۹ خانوار) بوده است. مردم این روستا به زبان ترکی تکلم می‌کنند. و به زبان فارسی هم آگاهی دارند. اهالی این روستا از ۵ طایفه اصلی هستند. که به روایت برخی کهنسالان روستا اجدادشان از مهاجرین مناطق دیگر مثل آذربایجان هستند . در این روستا دو رشته قنات وجود دارد که آب شرب مردم را تامین می‌کند. بیشتر مردم این روستا از طریق کشاورزی، باغداری و دامداری امرار معاش می‌کنند. عمده محصولات کشاورزی این روستا گندم، جو، انگور، گردو است. این روستا دارای مسجد، مدرسه، خانه بهداشت، آب بهداشتی و برق و تلفن است. این روستا از قدمت زیادی برخوردار نیست و کوهستانی می‌باشد از منابع اب زیر زمینی بهره‌ای نداردو به نزولات آسمانی وابسته می‌باشد و چندین رودخانه فصلی نیز در آن جاری است اکثر جوانان بدلیل کمبود امکانات، محدودیت زمین و منابع به شهرهای دیگر مهاجرت می‌کنند. به تازگی (۱۳۸۸)سد خاکی در این روستا ساخته شده است که امید است در اقتصاد و کشاورزی این روستا شکوفای ایجاد نماید . گرچه از رودخانه های فصلی اب این سد تامین میشود اما در صورت وجود نزولات اسمانی مطمئنا مثمر ثمر خواهد بود.

و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن 968 نفر (۱۳۹ خانوار) بوده است. مردم این روستا به زبان ترکی تکلم می‌کنند. و به زبان فارسی هم آگاهی دارند. اهالی این روستا از ۵ طایفه اصلی هستند. که به روایت برخی کهنسالان روستا اجدادشان از مهاجرین مناطق دیگر مثل آذربایجان هستند . در این روستا دو رشته قنات وجود دارد که آب شرب مردم را تامین می‌کند. بیشتر مردم این روستا از طریق کشاورزی، باغداری و دامداری امرار معاش می‌کنند. عمده محصولات کشاورزی این روستا گندم، جو، انگور، گردو است. این روستا دارای مسجد، مدرسه، خانه بهداشت، آب بهداشتی و برق و تلفن است. این روستا از قدمت زیادی برخوردار نیست و کوهستانی می‌باشد از منابع اب زیر زمینی بهره‌ای نداردو به نزولات آسمانی وابسته می‌باشد و چندین رودخانه فصلی نیز در آن جاری است اکثر جوانان بدلیل کمبود امکانات، محدودیت زمین و منابع به شهرهای دیگر مهاجرت می‌کنند. به تازگی (۱۳۸۸)سد خاکی در این روستا ساخته شده است که امید است در اقتصاد و کشاورزی این روستا شکوفای ایجاد نماید . گرچه از رودخانه های فصلی اب این سد تامین میشود اما در صورت وجود نزولات اسمانی مطمئنا مثمر ثمر خواهد بود.

منبع :gonbadchai.blogfa.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه