مسجد عمادالدوله در کرمانشاه (عکس)

مسجد عمادالدوله نام مسجدی در شهر کرمانشاهه که از آثار دوره قاجاریه ست. ساختمان نخستین مسجد در سال ۱۲۸۵ هجری قمری توسط امامقلی میرزا عمادالدوله(والی غرب و سرحددار عراقین) ساخته شد. مسجد عمادالدوله به صورت چهارایوانی بنا شده و سردر، صحن، ایوان، شبستان ستوندار و حجره های زیادی داره. بر کاشی کاری ایوان مسجد، کتیبه ای شامل قصیده ای با ذکر نام پادشاه وقت(ناصرالدین شاه)، جای داره. بر روی ایوان شرقی صحن مسجد، اتاقکی چوبین ساختن. ورودی اصلی مسجد از طریق این ایوان شرقیه که با در چوبی بزرگی به راسته زرگرهای بازار کرمانشاه مرتبط می شه. پس از ساخت این مسجد، بانی آن یکی از درهای حرم علی رو به کرمانشاه آورد و در این مسجد نصب نمود و به جای آن در نقره ای دیگری رو وقف آستانه علوی نمود. این درگاه که امروزه در مدخل مسجد و بازار زرگرها قرار داره و به «قاپی شاه نجف» مشهوره، به دوره صفویه تعلق داره. در دیگر مسجد در ضلع جنوب غربی قرار داشته که توسط دالانی به تقاطع بازار زرگرها و بازار حوری آباد متصل می شه. این تقاطع زیر بزرگ ترین گنبد بازار که به میدان مشهوره قرار داره.
مسجد عمادالدوله , مسجد عمادالدوله در کرمانشاه
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه