مجسمه سنگی بودا در چین, مجسمه سنگی بودا در استان سیچوان (Sichuan) – واقع در مرکز چین – و در نزدیکی شهر لشان (Leshan) به عنوان بزرگترین پیکره سنگی بودا

مجسمه سنگی بودا در استان سیچوان (Sichuan) – واقع در مرکز چین – و در نزدیکی شهر لشان (Leshan) به عنوان بزرگترین پیکره سنگی بودا در جهان، یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری این منطقه به شمار میرود.

مجسمه سنگی بودا در چین, مجسمه سنگی بودا, مجسمه سنگی, استان سیچوان

مجسمه سنگی بودا

طول این مجسمه غولپیکر 71 متر است و فاصله دو شانه آن 28 متر. یک انسان به راحتی میتواند بر ناخن انگشت کوچک مجسمه بنشیند.«بودای بزرگ لشان» در کوهستان زیبا و مسحورکننده امی (Emei) و در محل تلاقی رودخانههای Minjiang، Dadu و Qingyi ساخته شده است.

مجسمه سنگی بودا در چین, مجسمه سنگی بودا, مجسمه سنگی, استان سیچوان

در این کوهستان انواع گونههای گیاهی شبیه گیاهان مناطق نیمه گرمسیری رشد میکند. عمر برخی درختان این منطقه به بیش از 1000 سال میرسد.این مجسمه که در سال 1996 در میراث جهانی یونسکو ثبت شد، در واقع قطعهای از یک صخره سنگی است.

مجسمه سنگی بودا در چین, مجسمه سنگی بودا, مجسمه سنگی, استان سیچوان

زیر پای مجسمه آبهای رودخانه جریان دارد. در برخی منابع، از این پیکره به عنوان بزرگترین مجسمه دوران پیشامدرن جهان یاد شده است. «بودای بزرگ لشان» در جریان زلزله سال 2008 سیچوان آسیبی ندید.

مجسمه سنگی بودا در چین, مجسمه سنگی بودا, مجسمه سنگی, استان سیچوان

ساخت «بودای نشسته» در سال 713 میلادی به رهبری یک راهب چینی آغاز شد ولی با مرگ وی به دلیل نبود بودجه کافی، کار متوقف شد تا این که حدود 70 سال بعد یک فرمانده نظامی حامی پروژه شد و ساخت مجسمه توسط شاگردان راهب چینی در سال 803 پایان پذیرفت.

مجسمه سنگی بودا در چین, مجسمه سنگی بودا, مجسمه سنگی, استان سیچوان

پس از ساخت مجسمه غولپیکر، یک بنای سنگی بزرگ در سیزده طبقه برای محافظت از بودای نشسته در برابر باران و آفتاب ساخته شد ولی این بنا طی حمله مغولها ویران و غارت شد.

مجسمه سنگی بودا در چین, مجسمه سنگی بودا, مجسمه سنگی, استان سیچوان

منبع : لست سکند

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه