مسعود فراستی : من فیلمارو نمیبینم نقد میکنم، ولی همچنان نقدم درسته، شما هم نه سوادشو دارین نه… . video_2016-12-09_03-32-56.

 

مسعود فراستی : من فیلمارو نمیبینم نقد میکنم، ولی همچنان نقدم درسته، شما هم نه سوادشو دارین نه… .

 

 

 

video_2016-12-09_03-32-56

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه