فال یکشنبه ششم مهر ماه سال 1393

فال روزانه 6 مهر 93

فال یکشنبه ششم مهر ماه سال ۱۳۹۳

فروردین

امروز ماه در برج شما کامل است. شاید بی حوصله و کسل باشید. صبر کنید تا این چند روز بگذرد. سپس وارد عمل شوید. در عین حال سعی کنید توجه تان را متوجه چیز دیگری کنید و صبر کنید تا همه چیز رو به راه شود.

اردیبهشت

امروز ماه در برج حمل کامل است . یعنی قسمت مرموز چارت شما . شاید کمی کسل و بی حوصله و مریض احوال باشید . باور کنید زود ماه کامل می گذرد و این حالت و مشکلات شما هم برطرف می شود.

خرداد

امروز ماه در برج حمل کامل است. این قسمت از چارت شما به دوستان، فعالیت های گروهی، آشنایان و روابط تیمی و عشق های معمولی مربوط می شود. فرصت های زیادی دارید بنابراین از زندگی استفاده کنید.

تیر

ماه کامل در برج حمل می باشد.مسائل خانه دارای اهمیت زیادی هستند.حتی در محل کار نیز راحت نیستید زیرا به نظر می رسد همه سردرگم و عجیب هستند.گامی به عقب بردارید و موقعیت را بررسی کنید به راهی دست می یابید که بهتر عمل می کند.

مرداد

امروز ماه، کامل است و در علامت قوچ می باشد. به این معنی که شما باید با مشکلات خود، در رابطه با سفر، تحصیلات و یا مذهب رو به رو شوید. هم چنین ممکن است، مردمی از کشورهای دیگر را ملاقات کنید. تمامی اینها صبر و تحمل شما را مورد سنجش قرار می دهد ولی یادآور می شوند که زندگی آن قدرها که شما فکر می کنید، طبق برنامه نیست!

شهریور

امروز روابط شما با افرادی که به آن ها تکیه می کنید دارای اهمیت است.امروز ماه کامل است،ماه کامل همیشه فرصتی است تا کارهای عقب افتاده و نیمه تمام را پایان دهید.

مهر

امروز اتفاقات زیادی در آسمانها رخ می دهد.در ابتدا مری کوری وارد علامت میزان شده و در نتیجه باعث ایجاد میزان بسیار زیادی انرژی بین سیارات می شود که تنها منتظر بروز یافتن است.هم چنین امروز در خانه متضاد شما ماه کامل است و به شما یادآوری می کند که شما باید بیشتر به روابط تان و هرگونه مشکلات شراکتی توجه کنید.

آبان

امروز فعالیت زیادی در پیش دارید.امروز ماه کامل در برج حمل می باشد.بنابراین انرژی و اشتیاق تان را از دست می دهید.سعی کنید کمی از سرعت کارهای تان کم کنید.سعی کنید به چیزهایی که اهمیت بیشتری دارند توجه کنید.

آذر

امروز روز ماه کامل است و در خانه فروردین است که خانه مربوط به عشق، بچه ها و خلاقیت است. ذره ذره واضح تر شده که یک بخش زندگی شما در حال بسته شدن است و گرچه پایان هر چیزی آسان نیست شما در قلب خود می دانید که زمان تغییر فرا رسیده. و اگر شما صادق باشید قبول می کنید که یک بخش وجودتان از این که وارد دنیای ناشناخته ها می شود خوشحال است.

دی

ماه در برج حمل خواهد بود و هیجان بیش تری وارد زندگی تان می شود. اگر شخصی را که دوست دارید و به شما نزدیک است را در جریان برنامه هایتان قرار ندهید، مشکلاتی پیدا می کید.

بهمن

امروز ماه کامل در مهر قرار دارد و عطارد نیز در ماه مهر به آن می پیوندد . به احتمال زیاد در بخشی از زندگی تان بالها را می گشایید و استقلال تان را می یابید . خبر خوب این است که برکت ستارگان را در تمام تلاشهای خود خواهد داشت .

اسفند

بدر در حمل ممکن است شما بینهایت بسوزید اگر حس کنید که از اعتماد یا بخشندگی شما سوء استفاده شده است اما اگر محتاط نباشید این می تواند علیه شما باشد بنابراین از شهود معروف استفاده کنید تا نتیجه ای را که می خواهید بگیرید.

منبع: نیک صالحی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه