فال امروز دوشنبه نهم شهریور ماه سال 1394

فال گل 2

فال امروز دوشنبه نهم شهریور ماه سال ۱۳۹۴

فروردین

امروز از احساسات واقعی همسرتان باخبر می شوید و متوجه می شوید که چرا چند روز اخیر کمی ناراحت بوده است. از این خبر متعجب نشوید نمی توانید دیگران را مجبور کنید آن طور که می خواهید رفتار کنند.

اردیبهشت

به طور کلی فردی میانه رو هستید اما بد نیست که هرازگاهی سروصدایی کنید و نظر بدهید در غیر این صورت دیگران از شما ایراد می گیرند .می توانید در جهت علاقه هایتان پیشرفت کنید.

خرداد

در روزهای آینده افرادی هستند که برای شما جذابند. اگر ازدواج کرده اید باید مراقب رفتارتان باشید و خودتان را کنترل کنید .زمان پرفروشی برای فروشندگان است.

تیر

امروز به آرامی به دیگران نزدیک می شوید.با وجودیکه دیگران حساس هستند.هیچ اتفاق بدی نمی افتد اما درسی که گرفته اید باعث می شود همه بیش از همیشه به هم نزدیک شوند.

مرداد
امروز بسیار حساس شده اید و نسبت به هر شخصی که شما را نپذیرد و یا وقت کافی برای شما نداشته باشد، واکنش نشان می دهید. نحوه قرار گرفتن ستاره ها، امروز به نحوی است که شما بیش از آن چه که با چشم می توان دید، موضوعات را، مورد ریزبینی قرار می دهید ونتیجه گیری های منفی از آن می کنید که هیچ ربطی به واقعیت ها ندارد. در حال حاضر نمی خواهید این امر را بپذیرید و در عوض روی موضوعاتی تمرکز می کنید که باعث افسردگی و احساس تنهایی در شما می شوند.

شهریور

رابطه ای نقش پررنگ تری در زندگی شما پیدا می کند.می توانید برای آینده به یک نفر تکیه کنید.احساس تنهایی می کنید سعی کنید رابطه هایتان را با دوستانتان بیشتر کنید و اگر نه احساس یاس و ناامیدی بر شما غلبه می کند.

مهر

یک بار دیگر شما روحیه ای خوش مشرب و اجتماعی پیدا کرده اید و می خواهید هر جایی که می روید مانند خورشید بدرخشید.اگر می توانید که انتخاب کنید که وقت تان را با چه کسی بگذارنید،مایل به کسانی هستید که کمی غیرمعمول،چند ملیتی ویا بسیار با فرهنگند.اگر متولد مهری هستید که مجردید و به دنبال عشق می گردید.احتمالاً امروز شخصی بسیار جذاب را ملاقات خواهید کرد.

آبان

امروز مراقب باشید خودتان را به دردسر نیاندازید.امروز انرژی بیش ازحد برای شرکت در رقابت ها دارید.عجله نکنید و ابتدا کمی فکر کنید.کمی هوای تازه استنشاق کنید و دیدگاه تان را نیز تازه تر کنید.

آذر

زمان هائی پیش می آیند که شما نمی توانید اشتباهی بکنیدو امروز یکی از آن زمان هاست. گرچه شما همیشه ذاتاً بطور ایده آلیستی عمل می کنید ولی امروز اراده و شوق کافی برای مدت انجام دادن کارها را دارید. دیگران هم خیلی خواهان حمایت شما هستند ولی مراقب باشید که امکان دارد گاهی غیر قابل اعتماد باشند و حتماً توافق نامه ها را روی کاغذ بنویسید.

دی

امروز معقول و دوراندیش هستید. و اگر می خواهید که با خودتان تنها باشید، این کار را بکنید. اخیراً در مهمانی مورد توجه دیگران بوده اید و اگر احتیاج به کمی استراحت دارید دیگران این موضوع را درک می کنند.

بهمن

شاید امروز تمایل به گوشه گیری دارید ترجیح می دهید که در معاشرت خودتان باشید تا دیگران . شارژ مجدد باطریهای فکری فیزیکی و احساسی در چند روز اخیر بسیار مهم است و زمانهایی لازم است که برای شارژ مجدد مدتی دست از کار بکشید و به خودتان خوش بگذارنید . این موضوع تا زمانی که نیازهایتان را به طور واضح برای دیگران بیان کنید مشکل ساز نخواهد بود .

اسفند

بعضی از شما احساس خود مختاری عجیبی می کنید . احتمالاً به خاطر این که می توانید روی اهدافتان تمرکز کرده و برنامه ریزی کنید. از هر کس که می گوید شما اشتباه می کنید امتناع کنید . قطعاً این زمانی است که شما بایستی روی غرایزتان حساب کنید و دیگران را ندید بگیرید.

منبع: نیک صالحی

Tweet فال روزانه: فال امروز ۹ شهریور ۱۳۹۴ - تصویر 2
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه