فال روزانه دوشنبه هفدهم اسفند ماه سال 1394

فال گل

فال روزانه دوشنبه هفدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۴

فروردین

زحل به حرکت مستقیم خود باز می گردد. به راحتی می توانید از عهده مسئولیت های خود بر آیید. شاید دیگران هم بخواهند کمک کنند بنابراین خیلی مغرور نباشید.

اردیبهشت

امروز زحل به حرکت مستقیم خود بر می گردد . می توانید نفس راحتی بکشید زیرا برای یک بار هم که شده این سیاره طرفدار شماست. اگر به سختی کار کرده اید مطمئن باشید که نهایت سعی تان را کرده اید و دیگران را خوشحال می کنید.

خرداد

نهایتاً‌ زحل به حرکت مستقیم برگشت. بنابراین دیگر تاخیر و معطلی در کار وجود ندارد و افراد مسن تر نیز اعتقاد ندارند که بهتر از همه می دانند. در مورد کارهای مهم پیش روی می کنید اجازه نمی دهید کسی مزاحم کارتان شود.

تیر

هر جا بروید و هر کاری انجام دهید با شخصی روبرو می شوید که دوست دارد صحبت کند.چه عالی.مدت زیادی است وقت آزاد نداشته اید.دوست دارید نقشه هایتان را عملی کنید.
مرداد

اعتماد به نقس شما را به سمت واقعیت های همراه با غرور هدایت خواهد کرد. شما مطالبی برای نگران بودن دارید ولی به نظر می رسد که امروز به آنها اهمیت نمی دهید و روز رضایتمندانه ای را در پیش دارید. روابط شما با مردم بسیار عالی خواهد بود و حتی ممکن است تاثیر فراوانی بر شخص به خصوصی بگذارید.

شهریور

امروز تمایل دارید اول حرف بزنید بعداً فکر کنید و این موضوع به ضررتان می باشد.حرف هایی را که قول داده اید بیان نکنید،بازگو می کنید.شاید هم تعریف از یک نفر به توهین تبدیل شود.از عذرخواهی کردن خجالت نکشید.

مهر

سیاره ها این روز را روزی بسیار پرتحرک و پرهیجان ساخته اند به خصوص زمانی که نگرش شما از همه نظر موفق از آب در می آید.شما آماده اید که کارتان را با سروصدای زیاد و شهامت به انجام برسانید تا این که محتاط و آرام پیش روید و این شیوه ای است که مطمئناً به نتیجه خواهد رسید وقتی را برای رسیدگی به اوراق مالی بگذارید ومطمئن شوید که همه چیز به خوبی و آرامی پیش می رود.اگر می بینید که اوضاع این گونه نیست،خودتان می دانید که باید راجع به آن چه کاری انجام دهید.

آبان

اگر اخیراً از نظر اجتماعی کمتر درخشیده اید امروز جذابیت خاصی پیدا می کنید.یک رابطه صمیمی استحکام بیشتری پیدا می کند.بیشترین جذابیت را دارید،بنابراین اگر می خواهید یاری پیدا نکیند در خانه بمانید تا کسی شما را نبیند.

آذر

امروز ساترن مستقیم حرکت می کند که به این معناست که بعضی از کشمکش هائی که با شرکاء داشته اید امروز می تواند حل و فصل شود. ستاره ها شروع یک دوره و پایان یک دوره دیگر را نشانگر هستند بنابراین در انتظار تغییرات دور از ذهن باشید. پولی که به شما ارث رسیده است عاقبت به شما پرداخت می شود گرچه آنقدرها نیست که شما امیدش را داشتید.

دی

اگر با همسرتان در مورد خاصی عدم توافق دارید، سیاره ها مسئله شما را حل می کنند. شما گاه خیلی سرسخت و لجباز می شوید مخصوصاً وقتی اصول اعتقادی شما مورد مخاطره قرار می گیرد. ولی در خاتمه این طور به نظر می آید که شما و همسرتان به توافق هایی که به نفع هر دوی شماست خواهید رسید.

بهمن

سیاره زحل امروز مستقیم به طرف سلامتی و برنامه روزانه شما می آید و اجازه می دهد تا زندگی تان را سروسامان دهید اگر تاکنون به رژیم گرفتن فکر می کردید تا انرژی تان افزایش دهید یا وزن اضافی خود را کم کنید اکنون می توانید طبق یک برنامه ��یزی عمل کنید بدون این که احساس محدودیت داشته باشید تا رسیدن به نتایج دلگرم کننده راه زیادی باقی نمانده .

اسفند

اگر شما یک حوتی خوش شانس باشید فقط یک انگشت کوچک در آبهای عشق جدید فرو برید. شما پی خواهید برد قیود و وابستگی ها امروز خیلی محکم هستند. حقیقتاً‌ ممکن است درک کنید که این همان کسی است که می خواهید به مقدار بسیار زیاد به او نزدیک شوید. به خاطر داشته که خوشبختی به دلیری ارتباط دارد بنابراین خیلی کم رو و ترسو نباشید و احساسات خود را بیان کنید.

منبع: نیک صالحی

Share the post "فال روزانه: فال امروز ۱۷ اسفند ۱۳۹۴"

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • E-mail

Related posts:

  1. فال روزانه: فال امروز ۱۰ اسفند ۱۳۹۴
  2. فال روزانه: فال امروز ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
  3. فال روزانه: فال امروز ۵ اسفند ۱۳۹۴
  4. فال روزانه: فال امروز ۷ اسفند ۱۳۹۴
Tweet فال روزانه: فال امروز ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - تصویر 2
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه