طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر (عکس)

طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر (عکس)
گردشگری ایران,طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر ،روستای میلاش در 30 کیلومتری بخش رحیم آباد و 45 کیلومتری جنوب غربی شهرستان رودسر واقع شده است.آبشار میلاش رودسر یکی از زیباترین آبشارهای منطقه رحیم آباد است.

روستای میلاش،آبشار میلاش،شهرستان رودسر

طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر

روستای میلاش،آبشار میلاش،شهرستان رودسر

طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر

روستای میلاش،آبشار میلاش،شهرستان رودسر

طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر

روستای میلاش،آبشار میلاش،شهرستان رودسر

طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر

روستای میلاش،آبشار میلاش،شهرستان رودسر

طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر

روستای میلاش،آبشار میلاش،شهرستان رودسر

طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر

روستای میلاش،آبشار میلاش،شهرستان رودسر

طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر

روستای میلاش،آبشار میلاش،شهرستان رودسر

طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر

روستای میلاش،آبشار میلاش،شهرستان رودسر

طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر

روستای میلاش،آبشار میلاش،شهرستان رودسر

طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر

روستای میلاش،آبشار میلاش،شهرستان رودسر

طبیعت زیبای روستای میلاش رودسر

روستای میلاش،آبشار میلاش،شهرستان رودسر

منبع : مهر
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه