چوب خط به معنای چوبِ حساب و کتاب است. در گذشته تجّار و فروشندگان برای هریک از مشتریانِ اعتباریِ خود چوبی را نگهداری می کرده اند که به تعدادِ اقلامِ خریداری شده بر روی آن خط کشیده می شده است

ضرب المثل های ایرانی

در تعریف چوب خط کسی پر شدن:
چوب خط به معنای چوبِ حساب و کتاب است. در گذشته تجّار و فروشندگان برای هریک از مشتریانِ اعتباریِ خود چوبی را نگهداری می کرده اند که به تعدادِ اقلامِ خریداری شده بر روی آن خط کشیده می شده است که به چوب خط معروف بوده است و بر اساس خط هایی که بر روی آن کشیده می شده است حساب و کتاب مشتری را نگاه می داشته اند و مشتریان در پایان هر هفته یا ماه و گاه سال به تسویه ی حساب خود می پرداخته اند. مثلاً نانوایان به تعداد نانی که مشتری می برده است بر روی این چوب، خط می کشیده اند و در زمان حساب و کتاب تعدادِ این خط ها شمارش می شده است. در صورتی که کسی بدون تسویه حساب در زمان لازم برای خریداری جنس قرضی مراجعه می کرده است، به او گفته می شده است که چوب خطش پر شده است؛ به این معنا که باید تا امروز تسویه حساب کند تا چوب دیگری را برای حساب و کتابش نگهداری کنند.

 

ضرب المثل کلاهش پشم ندارد:
از او نباید ترسید، مهابتی ندارد، دلیلی وجود ندارد که از او هراس داشته باشیم.
ریشه ضرب المثل: درزمان قدیم، نه چندان دور، در ایران صاحب منصبان نظامی به تقلید از نظامیان روس که کلاه پشمی به سر داشتند، کلاه پشمی پوستی بر سر می گذاشتند و از آن جایی که نظامیان مأمور نظم ونسق هستند، وقتی از دور پیدا می شدند مردم خود را جمع و جور می کردند که مورد مؤاخذه واقع نشوند، و اگر آن صاحب منصب نظامی افسر نبود به هم می گفتند : این که افسر نظامی نیست، کلاهش پشم ندارد.
ریشه ی ضرب المثل از آب گل آلود ماهی گرفتن:

گویند که روزی ماهی گیری در رودخانه ای در حال ماهیگیری بوده ، او تورهای خود را درست در میان جریان آب از یک ساحل به ساحل دیگر نهاد . سنگی راهم به ریسمانی بست و آب را با ان به هم می زد تا ماهیان در حال شنا سوراخ های تور را نبینند و بر اثر آلودگی آب ، راه خود را پیدا نکنند و در تور گرفتار شوند.

یکی از ساکنان آن محل او را دید و گفت: ای مرد ماهیگیر، چرا آب را گل می کنی؟ این آب آشامیدنی ماست با این کار آب را آلوده میکنی. ولی ماهیگیر جواب داد:

من هم می خواهم ماهی بگیرم تا از گرسنگی نمیرم؛ پس باید آب گل آلود شود تا ماهیان به دام من بیفتند…

کاربرد این ضرب المثل بیشتر در مواردی است که یک فرد به سود شخصی خود فک کرده و از اوضاع نامساعد به منفعت برسد.

گرداوری شده توسط تهران ۹۸

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه