سگی که وقتی منتظر صاحبانش است پشت فرمان ماشین مینشیند و صاحبانش را با بوق ماشین خبر می کند

سگی که صاحبانش را با بوق ماشین خبر می کند

سگی که صاحبانش را با بوق ماشین خبر می کند

 

سگی که صاحبانش را با بوق ماشین خبر می کند

گردآورنده : تهران۹۸
منبع: www.boredpanda.com
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه