سان میشل، قبرستان ونیز ایتالیا، ونیز ایتالیا، گردشگری ونیز ایتالیا، گردشگری ایتالیا، گردشگری جهان، عکس ونیز ایتالیا

ایران مطلب : سان میشل نا جزیره زیبا و کوچکی است در کنار ونیز ایتالیا که تبدیل شده به جزیره ای برای دفن مردگان و کلیسای مربوط به آن. در شهر ونیز به دلیل کمبود جا و موقعیت آبی آن مکان زیادی برای دفن مردگان وجود ندارد به خاطر همین این جزیر کوچک که در کنار ونیز قرار دارد و با کانال آبی از این جزیره جدا شده است را به این امر اختصاص داده اند. این قرستان زیبا که دور تا دور آن با دیوار آجری قرمز رنگ مسدود کرده اند و فضای داخلی آن را بهصورت جداگانه و قطعه های جدا با کاشت سروهای زیبا تززین کرده اند. شما در ادامه تصاویر آن را مشاهده می کنید

سان میشل، قبرستان ونیز ایتالیا، ونیز ایتالیا، گردشگری ونیز ایتالیا
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه