روستای سیاه بیشه, روستای سیاه بیشه کلاردشت, کلاردشت, عکس روستای سیاه, جاده چالوس, مازندران

ایران مطلب : درست تو جاده چالوس روستایی پنهان شده که برای دیدنش باید توقف کرد. شما در هر فصلی از سال که از این جاده عبور کنید خودتون رو میان مه و ابری غلیظ و گاه ســیاه رنگ خواهید دید. حال و هوایی که حس شــاعرانگی عجیبی به آدم می ده. اصلا به دلیل همین مه ســیاه رنگ، اسم این روســتا سیاه بیشه است. بخشی از روستا که پایین تر از سطح جاده قرار گرفته چشم انداز بسیار زیبایی داره؛ شما می تونین با چند ساعت ماندن، یک گردش کوتاه، اما مفرح و سرشــار از نشــاط در این روستا داشته باشین.

روستای سیاه بیشه, روستای سیاه بیشه کلاردشت, کلاردشت

روستای سیاه بیشه, روستای سیاه بیشه کلاردشت, کلاردشت

روستای سیاه بیشه, روستای سیاه بیشه کلاردشت, کلاردشت

روستای سیاه بیشه, روستای سیاه بیشه کلاردشت, کلاردشت

روستای سیاه بیشه, روستای سیاه بیشه کلاردشت, کلاردشت

روستای سیاه بیشه, روستای سیاه بیشه کلاردشت, کلاردشت

روستای سیاه بیشه, روستای سیاه بیشه کلاردشت, کلاردشت

روستای سیاه بیشه, روستای سیاه بیشه کلاردشت, کلاردشت

روستای سیاه بیشه, روستای سیاه بیشه کلاردشت, کلاردشت
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه