رودخانه ای به رنگ قرمز, طولانی ترین رودخانه آسیا در چین ناگهان تغییر رنگ داده و به رنگ خون درآمده است. ساکنان جنوب غربی شهر چانک کینگ روز 6 سپتامبر ( 16 شهریور)

طولانی ترین رودخانه آسیا در چین ناگهان تغییر رنگ داده و به رنگ خون  درآمده است. ساکنان جنوب غربی شهر چانک کینگ روز 6 سپتامبر ( 16 شهریور)  ابتدا به یک لکه درحال گسترش در رودخانه یانگ تسه که به مسیر آبی طلایی  شهرت دارد، توجه کردند.

براساس اظهارات امیلی استلی استاد دریاچه شناسی  دانشگاه ویسکوزین، یک توضیح طبیعی برای قرمز شدن آب،  میکرواورگانیسمهایی  است که رنگ تولید می کنند. ولی درحال حاضر این کارشناس علت قرمز شدن آب  رودخانه یانگ تسه که طولانی ترین رود آسیا و سومین رود طولانی جهان است را  عامل انسانی دانسته و اظهار داشته است که این قرمزی به نظر می آید یک پدیده آلوده کننده باشد.

رودخانه ای به رنگ قرمز

منبع : تاپ ناپ
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه