جاهای دیدنی دنیا-آشنایی با هتل یخی دی گلاس در شهر کبک کانادا ،هتل دی گلاس (hotel de glace) یا هتل یخی در شهر کبک کشور کانادا قرار دارد.

هتل دی گلاس (hotel de glace) یا هتل یخی در شهر کبک کشور کانادا قرار دارد.

این هتل با استفاده از ۱۵ هزار تن برف و بیش از ۵۰۰ هزار تن یخ ساخته شده است.

با توجه به اینکه مصالح به کار رفته در این هتل یخ و برف است، هر ساله با آغاز فصل زمستان و به مدت یک ماه، طراحی این هتل تغییر می‌یابد.

هتل یخی دارای ۳۶ اتاق است که با دکوراسیون کاملا یخی ساخته شده. از مجسمه‌های روی دیوارها گرفته تا تخت همه از یخ درست شده‌اند.

هتل یخی الهام گرفته شده از قصرهای داستان‌های کودکانه طراحی شده و همه ساله میزبان هزاران گردشگر از اقصی نقاط جهان است.

هتل دی گلاس، از جمله هتل‌های خاص جهان به شمار می‌آید و به قطب گردشگری کشور کانادا و شهر کبک شهرت یافته است.

جاهای دیدنی دنیا / هتل یخی کانادا

جاهای دیدنی دنیا, هتل یخی کانادا, هتل یخی, هتل دی گلاس, هتل یخ و برف, کشور کانادا, شهر کبک, هتل های خاص جهان, یخ و برف, گردشگری, هتل یخی دی گلاس, قطب گردشگری, مکانهای تفریحی دنیا،گردشگری جهان
جاهای دیدنی دنیا / هتل یخی کانادا

جاهای دیدنی دنیا, هتل یخی کانادا, هتل یخی, هتل دی گلاس, هتل یخ و برف, کشور کانادا, شهر کبک, هتل های خاص جهان, یخ و برف, گردشگری, هتل یخی دی گلاس, قطب گردشگری, مکانهای تفریحی دنیا،گردشگری جهان
جاهای دیدنی دنیا / هتل یخی کانادا

جاهای دیدنی دنیا, هتل یخی کانادا, هتل یخی, هتل دی گلاس, هتل یخ و برف, کشور کانادا, شهر کبک, هتل های خاص جهان, یخ و برف, گردشگری, هتل یخی دی گلاس, قطب گردشگری, مکانهای تفریحی دنیا،گردشگری جهانجاهای دیدنی دنیا / هتل یخی کانادا

جاهای دیدنی دنیا, هتل یخی کانادا, هتل یخی, هتل دی گلاس, هتل یخ و برف, کشور کانادا, شهر کبک, هتل های خاص جهان, یخ و برف, گردشگری, هتل یخی دی گلاس, قطب گردشگری, مکانهای تفریحی دنیا،گردشگری جهانجاهای دیدنی دنیا / هتل یخی کانادا

جاهای دیدنی دنیا, هتل یخی کانادا, هتل یخی, هتل دی گلاس, هتل یخ و برف, کشور کانادا, شهر کبک, هتل های خاص جهان, یخ و برف, گردشگری, هتل یخی دی گلاس, قطب گردشگری, مکانهای تفریحی دنیا،گردشگری جهانجاهای دیدنی دنیا / هتل یخی کانادا

جاهای دیدنی دنیا, هتل یخی کانادا, هتل یخی, هتل دی گلاس, هتل یخ و برف, کشور کانادا, شهر کبک, هتل های خاص جهان, یخ و برف, گردشگری, هتل یخی دی گلاس, قطب گردشگری, مکانهای تفریحی دنیا،گردشگری جهانجاهای دیدنی دنیا / هتل یخی کانادا

جاهای دیدنی دنیا, هتل یخی کانادا, هتل یخی, هتل دی گلاس, هتل یخ و برف, کشور کانادا, شهر کبک, هتل های خاص جهان, یخ و برف, گردشگری, هتل یخی دی گلاس, قطب گردشگری, مکانهای تفریحی دنیا،گردشگری جهانجاهای دیدنی دنیا / هتل یخی کانادا

جاهای دیدنی دنیا, هتل یخی کانادا, هتل یخی, هتل دی گلاس, هتل یخ و برف, کشور کانادا, شهر کبک, هتل های خاص جهان, یخ و برف, گردشگری, هتل یخی دی گلاس, قطب گردشگری, مکانهای تفریحی دنیا،گردشگری جهانجاهای دیدنی دنیا / هتل یخی کانادا

جاهای دیدنی دنیا, هتل یخی کانادا, هتل یخی, هتل دی گلاس, هتل یخ و برف, کشور کانادا, شهر کبک, هتل های خاص جهان, یخ و برف, گردشگری, هتل یخی دی گلاس, قطب گردشگری, مکانهای تفریحی دنیا،گردشگری جهانجاهای دیدنی دنیا / هتل یخی کانادا

جاهای دیدنی دنیا, هتل یخی کانادا, هتل یخی, هتل دی گلاس, هتل یخ و برف, کشور کانادا, شهر کبک, هتل های خاص جهان, یخ و برف, گردشگری, هتل یخی دی گلاس, قطب گردشگری, مکانهای تفریحی دنیا،گردشگری جهان

همشهری آنلاین
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه