تغییرات در مکان های گردشگری معروف (عکس)

تغییرات در مکان های گردشگری معروف (عکس)
مکان های معروف ، تغییرات در مکان های گردشگری معروف : در جهان مناطق تاریخی و مناظر دیدنی زیادی وجود دارد که طی سال های متوالی و گذشت زمان تغییرات زیادی نکرده اند اما در کنار آنها و تغییراتی که در زندگی بشر و بر روی کره زمین ایجاد شده اطراف این مناطق و مکان های تاریخی معروف تغییرات زیادی ایجاد شده است که شاید تا کنون ما انها را ندیده باشیم. تغییراتی که گاهی خوشایند نیست. شما در ادامه تصاویر این مکان های تارخی و تغییرات اطراف اون رو مشاهده می کنید

اگه در تصاویر زیر خوب دقت کنید تصویر اول مکان معروف و تصویر زیر اون تغییرات اطراف اون نمایش داده شده است
 
هرم های بزرگ مصر

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


بناری تاریخی آکروپلیس

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


 تاق پیروزی در پاریس

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


تابلوی مونا لیزا

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


بنای تاریخی معروف استون هنج

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهانخانه کعبه

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


 پارک مرکزی نیویورک

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


بنای تاریخی پانتئون رم

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


 شهر ممنوعه در چین

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


 آبشار نیاگارا در آمریکا

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


بنای تاریخی تاج محل

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


 دروازه براندنبورگ

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


 کوه راشمور

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


بنای تاریخی مونت سنت میشل در فرانسه

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


 علامت بزرگ هالیوود

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


بنای تاریخی  ساگرادا فامیلیا

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


 سانتورینی ، زیباترین جزیره یونان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


 راک از جبل الطارق

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


آلامو در تگزاس

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


 لاس وگاس نوار

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


 کاخ سفید

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


دیوار بزرگ چین

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان

مکان های تاریخی معروف،مناطق تارخی جهان،گردشگری جهان


اختصاصی ایران مطلبiranmatlab.ir
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه