در تصویری که در این مطلب مشاهده می کنید ، زنده یاد "خسرو شکیبایی" را در سال ۱۳۳۶ می بینید که تنها 13 سال سن داشت و هنوز خیلی کار داشت تا به یک بازیگر ششدانگ بدل شود بازیگری که خاطرات بسیاری را برای ما ایرانیان رقم زد.

در تصویری که در این مطلب مشاهده می کنید ، زنده یاد "خسرو شکیبایی" را در سال ۱۳۳۶ می بینید که تنها 13 سال سن داشت و هنوز خیلی کار داشت تا به یک بازیگر ششدانگ بدل شود بازیگری که خاطرات بسیاری را برای ما ایرانیان رقم زد.

روحش شاد و یادش گرامی

خسرو شکیبایی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه