"آژانس عکس اروپا" به تازگی تصاویری از پیست اسکی توچال منتشر کرده است که در آنها بصورت علنی دختران کشف حجاب کرده اند..

سایت ساجد نیوز نوشت :”آژانس عکس اروپا” به تازگی تصاویری از پیست اسکی توچال منتشر کرده است که در آنها بصورت علنی دختران کشف حجاب کرده اند..

تصاویر: کشف حجاب در پیست اسکی توچال؟!

تصاویر: کشف حجاب در پیست اسکی توچال؟!

تصاویر: کشف حجاب در پیست اسکی توچال؟!

تصاویر: کشف حجاب در پیست اسکی توچال؟!

تصاویر: کشف حجاب در پیست اسکی توچال؟!

تصاویر: کشف حجاب در پیست اسکی توچال؟!

تصاویر: کشف حجاب در پیست اسکی توچال؟!

منبع: کافه سینما

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه