تصاویری از اهرام فراموش شده مروو

تصاویری از اهرام فراموش شده مروو
مناطق تاریخی جهان،تصاویری از اهرام فراموش شده مروو،وقتی حرف از اهرام باستانی می شود، همه فکر ها به سمت اهرام مصر می روند ولی امروز اهرام جدیدی را معرفی می کنیم که سالهایت از یاد ها رفته اند و به دلیلی نبودن امکانات در آن مکان ها تبلیغاتی جهت بازدید از آن ها به شکل گسترده انجام نشده است، اهرام مروو.

مرو یکی از شهر های سودان است که در کنار رودخانه نیل قرار دارد. در این منطقه می توانید ۲۰۰ بنای تاریخی هرمی شکل ببینید که تا ۲۷۰۰ سال پیش ساخته شده اند و تا ۹۰۰ سال پیش توسط شاهان و ملکه ها مورد استفاده قرار می گرفتند. در این اهرام توانسته اند نشانه هایی از فرهنگ های قدیم یونان، روم و مصر پیدا کنند.

در ادامه تصاویری از این منطقه می توانید ببینید

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

اهرام فراموش شده مروو

اهرام مروو،اهرام باستانی،عکس

منبع :gerdali.com
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه