باغ عفیف آباد شیراز, باغ عفیف آباد, باغ گلشن, گلشن شیراز, باغ های شیراز, گردشگری شیراز, عکس باغ عفیف آباد

ایران مطلب : باغ عفیف آباد یکی از زیباترین باغ‌های تاریخی شیراز است. این باغ در دوره صفویه از باغ‌های مهم و گردشگاه پادشاهان بوده و در این دوران این باغ توسط شاهان صفوی مورد استفاده قرار می‌گرفته.

باغ عفیف آباد شیراز, باغ عفیف آباد, باغ گلشن, گلشن شیراز

این باغ نمونهٔ کاملی از هنر گل کاری ایرانی است. سازنده عمارت باغ، میرزا علی محمدخان قوام الملک دوم است. این باغ در یکی از مناطق عیان‌نشین شیراز قرار داره. این مجموعه شامل یک کاخ سلطنتی، موزه سلاحهای قدیمی و یک باغ ایرانیست که همگی برای بازدید همگانی فراهم هستند.

باغ عفیف آباد یکی از زیباترین باغ‌های تاریخی شیراز است. این باغ در دوره صفویه از باغ‌های مهم و گردشگاه پادشاهان بوده و در این دوران این باغ توسط شاهان صفوی مورد استفاده قرار می‌گرفته. این باغ نمونهٔ کاملی از هنر گل کاری ایرانی است. سازنده عمارت باغ، میرزا علی محمدخان قوام الملک دوم است. این باغ در یکی از مناطق عیان‌نشین شیراز قرار داره. این مجموعه شامل یک کاخ سلطنتی، موزه سلاحهای قدیمی و یک باغ ایرانیست که همگی برای بازدید همگانی فراهم هستند.
باغ عفیف آباد شیراز, باغ عفیف آباد, باغ گلشن, گلشن شیراز
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه