شاید برایتان پیش آمده باشد که در حین تماشای یک فیلم به خود می گویید من که این را ده سال پیش دیده ام، یعنی هیچ تغییری نکرده است؟

شاید برایتان پیش آمده باشد که در حین تماشای یک فیلم به خود می گویید من که این را ده سال پیش دیده ام، یعنی هیچ تغییری نکرده است؟

برخی از مردم، خصوصا ستارگان دنیای سینما که به چهره و فیزیک خود توجه زیادی نشان می دهند، با استفاده از ورزش، سبک زندگی و تغذیه سالم، همچنان جوان باقی می مانند. در این پست تصاویر جالبی از ستارگانی را منتشر می کنیم که ‍پس از گذشت سال ها، تغییر چندانی در چهره شان ایجاد نشده است.

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

لیو تایلور

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

آلیشا سیلورستون

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

ساندرلا بولاک پس ازپانزده سال

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

انریکه ایگلسیاس

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

جولیا استایل ‍پس از ۱۲ سال

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

ویل اسمیت

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

گویین استفانی

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

کیت هادسن پس از ۱۲ سال

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

جیمی فاکس

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

کیانو ریوز

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

هالی بری

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

جنیفر آنیستون ‍پس از ۱۰ سال

از ویل اسمیت تا کیت هادسن و ساندرا بولاک/ ۲۶ تصویر از ستارگانی که در گذر زمان پیر نشده اند: قبل و بعد

جنیفر لوپز

منبع: کافه سینما

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه