آشنایی با قلعه مونتجیک در اسپانیا،قلعه مونتجیک (montjuic castle) یک قلعه تحمیلی است که در سال 1640 در بارسلونای اسپانیا ساخته شد.

آشنایی با قلعه مونتجیک در اسپانیا

قلعه مونتجیک،قلعه اسپانیا،تصاویر قلعه مونتجیک،قدمت قلعه مونتجیک،مناطق تاریخی جهان

آشنایی با قلعه مونتجیک در اسپانیا

قلعه مونتجیک (montjuic castle) یک قلعه تحمیلی است که در سال 1640 در بارسلونای اسپانیا ساخته شد. این برج، به طور عمده برای سرکوبی مردم در طول دو قرن مورد استفاده قرار گرفت.از قلعه مونتجیک بعدها نیز بعنوان مکانی برای سرکوبی آنارشیست ها در قرن نوزدهم و زندانیان سیاسی تحت سلطه فرانکو استفاده می شد.

ژنرال فرانسیسکو فرانکو دیکتاتور اسپانیا بود. او پس از جنگ داخلی این کشور، از ۱۹۳۹، تا هنگام مرگش در ۱۹۷۵ بر اسپانیا حکومت می‌کرد. در سال 1940 ، لوئیس کمپانی در این قصر توسط نیروهای فاشیستی اعدام شد.وی رئیس جنرالیت کاتالونیا بود.

استحکام این قلعه قرن هفدهم و هیجدهم بازمی گردد، زمانی که بارسلونا برای دفاع در برابر نیروهای فیلیپه اول آماده می شد. امروزه این مکان تنها جایی از شهر است که در آن می توانید مجسمه فرانکو را ببینید. قلعه مونتجیک مبدل به یک موزه نظامی شده است.


 قلعه مونتجیک در بارسلونای اسپانیا


قلعه مونتجیک،قلعه اسپانیا،تصاویر قلعه مونتجیک،قدمت قلعه مونتجیک،مناطق تاریخی جهان

قلعه مونتجیک در اسپانیا
قلعه مونتجیک،قلعه اسپانیا،تصاویر قلعه مونتجیک،قدمت قلعه مونتجیک،مناطق تاریخی جهان

قلعه مونتجیک در اسپانیا
قلعه مونتجیک،قلعه اسپانیا،تصاویر قلعه مونتجیک،قدمت قلعه مونتجیک،مناطق تاریخی جهان

قلعه مونتجیک در اسپانیا
قلعه مونتجیک،قلعه اسپانیا،تصاویر قلعه مونتجیک،قدمت قلعه مونتجیک،مناطق تاریخی جهان

قلعه مونتجیک در اسپانیا
قلعه مونتجیک،قلعه اسپانیا،تصاویر قلعه مونتجیک،قدمت قلعه مونتجیک،مناطق تاریخی جهان

قلعه مونتجیک در اسپانیا
قلعه مونتجیک،قلعه اسپانیا،تصاویر قلعه مونتجیک،قدمت قلعه مونتجیک،مناطق تاریخی جهان

قلعه مونتجیک در اسپانیا
قلعه مونتجیک،قلعه اسپانیا،تصاویر قلعه مونتجیک،قدمت قلعه مونتجیک،مناطق تاریخی جهان

قلعه مونتجیک در اسپانیا


قلعه مونتجیک،قلعه اسپانیا،تصاویر قلعه مونتجیک،قدمت قلعه مونتجیک،مناطق تاریخی جهان

قلعه مونتجیک در اسپانیا
قلعه مونتجیک،قلعه اسپانیا،تصاویر قلعه مونتجیک،قدمت قلعه مونتجیک،مناطق تاریخی جهان

قلعه مونتجیک در اسپانیا
قلعه مونتجیک،قلعه اسپانیا،تصاویر قلعه مونتجیک،قدمت قلعه مونتجیک،مناطق تاریخی جهان


پارس اکتیو
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه