آبشار توف اسپید خوزستان ، عکس ؛؛ آبشار توف اسپید در استان خوزستان شامل دو آبشار بزرگ است که به آبشارهای اول و دوم توف اسپید شهرت دارند. این آبشارها در منطقه حفاظت شالو و مونگشت

آبشار توف اسپید در استان خوزستان شامل دو آبشار بزرگ است که به آبشارهای اول و دوم توف اسپید شهرت دارند. این آبشارها در منطقه حفاظت شالو و مونگشت در استان خوزستان قرار دارند و از ارتفاعات این منطقه سرچشمه می​گیرند.

 آبشارهای تف اسپید یا توف سفید در 34 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ایذه در میان صخره‌هایی عظیم قرار گرفته​اند. در فصل زمستان و سرماي هوا این آبشارهای یخ زده و مناظر زیبایی ایجاد می​کنند. این آبشارها از طریق شهرستان ایذه، مسیر صعود به قله مونگشت از دره شناز و گردوسون قابل دسترسی هستند.

آبشار توف اسپید ،آبشار توف،آبشار توف اسپید خوزستان،آبشار،عکس آبشار،آبشارهای ایران،دیدنیهای خوزستان،گردشگری خوزستان،گردشگری ایران

آبشار توف اسپید خوزستان ، عکس


آبشار توف اسپید ،آبشار توف،آبشار توف اسپید خوزستان،آبشار،عکس آبشار،آبشارهای ایران،دیدنیهای خوزستان،گردشگری خوزستان،گردشگری ایران

آبشار توف اسپید خوزستان ، عکس


آبشار توف اسپید ،آبشار توف،آبشار توف اسپید خوزستان،آبشار،عکس آبشار،آبشارهای ایران،دیدنیهای خوزستان،گردشگری خوزستان،گردشگری ایران

آبشار توف اسپید خوزستان ، عکس


آبشار توف اسپید ،آبشار توف،آبشار توف اسپید خوزستان،آبشار،عکس آبشار،آبشارهای ایران،دیدنیهای خوزستان،گردشگری خوزستان،گردشگری ایران

آبشار توف اسپید خوزستان ، عکس


آبشار توف اسپید ،آبشار توف،آبشار توف اسپید خوزستان،آبشار،عکس آبشار،آبشارهای ایران،دیدنیهای خوزستان،گردشگری خوزستان،گردشگری ایران

آبشار توف اسپید خوزستان ، عکس


آبشار توف اسپید ،آبشار توف،آبشار توف اسپید خوزستان،آبشار،عکس آبشار،آبشارهای ایران،دیدنیهای خوزستان،گردشگری خوزستان،گردشگری ایران

آبشار توف اسپید خوزستان ، عکس

پارسینه
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه